Starsi czytają młodszym

Dnia 10 maja 2022r. na wspólnym czytaniu spotkali się uczniowie klasy 7  oraz najmłodsi uczniowie naszej szkoły czyli przedszkolaki. Czytanie uczy myślenia, pobudza wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, rozwija u dzieci umiejętność wysławiania się i rozpoznawania własnych emocji. Celem spotkania było nie tylko propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, ale również integrowanie się społeczności szkolnej.

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały bajek przygotowanych przez uczniów klasy 7 „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Kopciuszek”. Po wysłuchaniu przepięknie przeczytanych baśni pięknie kolorowały ilustracje do wysłuchanych utworów.

Wszyscy uczestnicy spotkania odnieśli korzyści – dzieci młodsze ćwiczyły koncentrację uwagi, pamięć oraz zainteresowanie słowem pisanym, zaś starsi uczniowie ćwiczyli dykcję    i płynne czytanie, występowanie przed publicznością.