Projekt RAZEM DLA SZKOŁY

Nasza roczna przygoda z PROJEKTEM RAZEM DLA SZKOŁY realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dobiegła końca. Dziękujemy WSZYSTKIM uczestnikom, zarówno uczniom, jak i nauczycielom za wspólny rok nauki i ogromne zaangażowanie. Pomimo pandemii i zajęć zdalnych zrealizowaliśmy założone cele: uczniowie poprzez udział w zajęciach zdobyli wiele potrzebnych w dzisiejszych świecie kompetencji, a nauczyciele wzbogacili własne warsztaty pracy uczestnicząc w szkoleniach. Wszyscy zrobiliśmy ogromny krok do przodu. Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nasza placówka zyskała nową pracownię multimedialną, sprzęt IT do zajęć i mnóstwo ciekawych pomocy, które będą uatrakcyjniały zajęcia lekcyjne. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z realizacji projektu.

Pomimo pandemii i zamknięcia szkół realizujemy zajęcia projektowe zdalnie w atrakcyjny sposób. Nauczyciele łączą się z uczniami, przesyłają zadania, zachęcają i wspierają w nauce poprzez platformę Documaster, Teams wykorzystując materiały edukacyjne z rekomendowanych stron i portali tj. np. www.epodręczniki.pl, www.wsipnet.pl, www.nowaera.pl oraz bezpiecznych aplikacji aktywizujących uczniów podczas zajęć. Dziękujemy Wszystkim Uczniom za aktywność i zaangażowanie podczas zajęć.

Informatyka jest młodą i bardzo szybko rozwijającą się dyscypliną naukową. Bez niej trudno jest dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie wielu dziedzin życia, naukę, pracę i rozrywkę. Ważne jest aby młody człowiek, przed którym są dalsze etapy nauki i wybory dróg życia, miał możliwość rozwoju umiejętności i zainteresowań związanych z technologią informatyczną. Udział uczniów w zajęciach rozwijających z informatyki realizowanych w ramach projektu RAZEM DLA SZKOŁY w znacznym stopniu im to ułatwi.

Szachy doskonale wpływają na rozwój intelektualny dzieci. Poprzez realizację zajęć szachowych w ramach projektu RAZEM DLA SZKOŁY uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, doskonalą logiczne myślenie poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań strategicznych i taktycznych, ćwiczą pamięć i uwagę. Zajęcia pozytywnie wpływają na wyzwolenie aktywności twórczej poprzez samodzielną kreację wydarzeń na szachownicy oraz kształtują pozytywne cechy osobowości i właściwe reagowanie na sukcesy i porażki.

Zajęcia przyrodnicze prowadzone w ramach projektu RAZEM DLA SZKOŁY pobudzają uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijając ich zdolności i zainteresowania. Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, kształtują właściwe postawy i charakter młodego człowieka dbającego o swoją planetę. Podczas zajęć nasi mali badacze eksperymentują, doświadczają, badają przyrodę wykorzystując różnorodne środki, formy i metody pracy.

Przyszłość to roboty, komputery i automatyzacja. Dzięki realizacji projektu Razem dla Szkoły dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzimy w naszej szkole zajęcia z robotyki i programowania. Wprowadzają one naszych uczniów w niezwykły świat nowoczesnych technologii i futurystycznych maszyn. Na każdych zajęciach budujemy i programujemy innego robota. Każdy robot to okazja do wyjaśnienia różnych zjawisk fizycznych poprzez krótkie pokazy i eksperymenty oraz do przybliżenia rozwiązań mechanicznych robota.

Nauka języków obcych otwiera drzwi na świat, oferując nam mnóstwo nowych możliwości. Znając chociażby jeden język obcy, mamy sposobność pracować i uczyć się za granicą, podróżować do innych krajów, nawiązywać znajomości z obcokrajowcami, a także poznać zwyczaje i kulturę innych państw. Doskonale to wiemy, dlatego w ramach realizacji projektu Razem dla Szkoły realizujemy zajęcia rozwijające i wyrównawcze z języka niemieckiego oraz zajęcia rozwijające z języka angielskiego ćwicząc rozwój komunikacji, dzięki której szybko i skutecznie nasi uczniowie przełamują barierę w mówieniu.

Zdjęcia zajęć realizowanych w ramach projektu
RAZEM DLA SZKOŁY

Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w naszej szkole została doposażona PRACOWNIA  MULTIMEDIALNA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Informujemy o wynikach rekrutacji do Projektu „Razem dla szkoły”, nr wniosku WND-RPSL.11.01.04-24-03DF/19-004, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego; w okresie od 01.05.2020 r. do 28.09.2021 r.

Numer Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami

1 / 2020 2 / 2020 3 / 2020 4 / 2020 5 / 2020
6 / 2020 7 / 2020 8 / 2020 9 / 2020 10 / 2020
11 / 2020 12 / 2020 13 / 2020 14 / 2020 15 / 2020
16 / 2020 17 / 2020 18 / 2020 19 / 2020 20 / 2020
21 / 2020 22 / 2020 23/ 2020 24 / 2020 25 / 2020
26 / 2020 27 / 2020 28 / 2020 29 / 2020 30 / 2020
31 / 2020 32 / 2020 33 / 2020 34 / 2020 35 / 2020
36 / 2020 37 / 2020 38 / 2020 39 / 2020 40 / 2020
41 / 2020 42 / 2020 43 / 2020 44 / 2020 45 / 2020
46 / 2020 47 / 2020 48 / 2020 49 / 2020 50 / 2020
51 / 2020 52 / 2020 53 / 2020 54 / 2020 55 / 2020
56 / 2020 57 / 2020 58 / 2020 59 / 2020 60 / 2020
61 / 2020 62 / 2020 63 / 2020 64 / 2020 65 / 2020
66 / 2020 67 / 2020 68 / 2020 69 / 2020 70 / 2020
71 / 2020 72 / 2020 73 / 2020 74 / 2020 75 / 2020
76 / 2020 77 / 2020 78 / 2020 79 / 2020 80 / 2020
81 / 2020 82 / 2020 83 / 2020 84 / 2020 85 /2020
86 / 2020 87 / 2020 88 / 2020 89 / 2020 90 / 2020
91 / 2020 92 /2020      

Rozpoczynamy rekrutacje do Projektu „Razem dla szkoły”, nr wniosku WND-RPSL.11.01.04-24-03DF/19-004, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego; w okresie od 01.05.2020 r. do 28.09.2021 r.

Beneficjentem Projektu jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI "RAZEM DLA SZKOŁY" IM. JANA PAWŁA II W ROKITNIE, a Realizatorem ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH IM. JANA PAWŁA II W ROKITNIE.

       Głównym celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w SP w Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji "Razem dla Szkoły" im. Jana Pawła II w Rokitnie, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 42 uczniów i 29 uczennic poprzez:

- organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym zajęć wyrównawczych, rozwijających, kół;

-organizację zajęć specjalistycznych w formie wsparcia dla uczniów z SPE -wzrost kompetencji 21 nauczycieli (w tym 18K) w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów;

 -wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia w SP w Rokitnie.

Rekrutacja potrwa do 22 września 2020r. 

Biuro projektu: Zespoł Szkół Społecznych w Rokitnie, Rokitno 34, 42-445 Szczekociny

   

Koordynator Projektu i osoba do kontaktu w biurze projektu, pokój 39

Pani Agnieszka Pasierbińska-Bijak, tel. 791 271 581,
e-mail: pasierb@poczta.fm.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu i Rekrutacji.