Kadra

 DYREKTOR
Jolanta Majkrzyk

WICEDYREKTOR
Agnieszka Pasierbińska-Bijak

NAUCZYCIELE

Język polski
Małgorzata Gradoń
Marta Sitkowska

Język angielski
Patrycja Łata

Język niemiecki
Anna Kępska

Historia
Małgorzata Gradoń

Wiedza o społeczeństwie
Jolanta Majkrzyk

Matematyka
Agnieszka Pasierbińska-Bijak
Leszek Wójcik

Fizyka
Agnieszka Pasierbińska-Bijak

Chemia
Dorota Otczyk

Biologia
Dorota Otczyk

Przyroda
Dorota Otczyk

Geografia
Rafał Pawleta

Informatyka
Rafał Pawleta

Wychowanie fizyczne
Małgorzata Fabjańska
Rafał Pawleta

Plastyka
Teresa Orlińska

Zajęcia techniczne
Teresa Orlińska

Zajęcia artystyczne
Teresa Orlińska

Muzyka
Antoni Moś

Edukacja dla bezpieczeństwa
Mariusz Grzelka

Religia
Zofia Grzanka

Nauczanie przedszkolne
Anna Dudek
Iwona Nowicka

Nauczanie wczesnoszkolne
Aleksandra Płatek
Małgorzata Podulka
Małgorzata Wyrwisz

Pedagog szkolny
Teresa Orlińska

Bibliotekarz
Iwona Nowicka

Rewalidacja
Agnieszka Adamczyk
Dorota Otczyk

Świetlica
Małgorzata Fabjańska
Małgorzata Gradoń
Mariusz Grzelka
Małgorzata Podulka
Marta Sitkowska

OBSŁUGA

Halina Czaj
Paweł Gąsior

Olga Kowalik
Anna Marcisz
Olga Pałka