Kadra

 DYREKTOR
Jolanta Majkrzyk

WICEDYREKTOR
Agnieszka Pasierbińska-Bijak

NAUCZYCIELE

Język polski
Małgorzata Gradoń
Marta Sitkowska

Język angielski
Celina Hołdyk
Agnieszka Koper-Koźmińska
Monika Smok

Język niemiecki
Anna Kępska

Historia
Małgorzata Gradoń
Jolanta Majkrzyk

Wiedza o społeczeństwie
Jolanta Majkrzyk

Matematyka
Dorota Otczyk
Agnieszka Pasierbińska-Bijak
Monika Smok

Fizyka
Agnieszka Pasierbińska-Bijak

Chemia
Dorota Otczyk

Biologia
Dorota Otczyk

Przyroda
Dorota Otczyk

Geografia
Rafał Pawleta

Informatyka
Rafał Pawleta

Muzyka
Urszula Kowalczyk

Plastyka
Teresa Orlińska

Technika
Teresa Orlińska

Edukacja dla bezpieczeństwa
Mariusz Grzelka

Religia
Zofia Grzanka

Nauczanie przedszkolne
Agnieszka Koper-Koźmińska
Iwona Nowacka

Karolina Paciej

Nauczanie wczesnoszkolne
Agnieszka Adamczyk
Kinga Milejska-Majdzik
Iwona Nowicka

Pedagog szkolny
Teresa Orlińska

Pedagog specjalny
Kinga Milejska-Majdzik

Psycholog
Agnieszka Skowrońska

Bibliotekarz
Iwona Nowicka

Wychowanie fizyczne
Małgorzata Fabjańska
Piotr Gała

OBSŁUGA

Halina Czaj
Paweł Gąsior

Olga Kowalik
Olga Pałka
Monika Ptaszek