Dzień Patrona

18 października 2016 roku o godz. 9.30 obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły – Jana Pawła II. W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście, m.in. Burmistrz MiG Szczekociny pan Krzysztof Dobrzyniewicz, Przewodniczący Rady MiG Szczekociny pan Jacek Mazanek oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Seweryn.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Jolanta Majkrzyk, która w swoim przemówieniu powitała wszystkich obecnych. Następnym punktem była Msza św. celebrowana przez ks. proboszcza Józefa Szymańskiego. Uczniowie ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum brali aktywny udział w nabożeństwie. Ksiądz Proboszcz zachęcał dzieci i młodzież do wzorowania się na postawie św. Jana Pawła II.

Program artystyczny przygotowali uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, którego mottem uczynili słowa Patrona Szkoły: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”. Uczniowie gimnazjum prezentowali archiwalne fragmenty nagrań podczas spotkań naszego Papieża z młodzieżą. Uczennice szkoły podstawowej śpiewały ulubione pieśni naszego Patrona. Wspólnie wspominaliśmy życie i duszpasterstwo św. Jana Pawła II.

Na zakończenie uroczystości miały miejsce okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości.