Ślubowanie klasy pierwszej

Dnia 18 października 2016 roku o godz. 10.30 w Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, pani Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Jana Pawła II, Ksiądz Proboszcz miejscowej Parafii, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, rodzice, Grono Pedagogiczne oraz licznie zgromadzeni uczniowie klas starszych i przedszkolaki. Akademia rozpoczęła się programem artystycznym , na którym uczniowie zaprezentowali swoje zdolności i umiejętności. Po części artystycznej nastąpiła część oficjalna uroczystości. Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły, a następnie pani dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużą kredką. Złożyła też życzenia wielu sukcesów w nauce wszystkim uczniom. Na koniec uroczystości uczniowie otrzymali liczne prezenty od rodziców, pani Dyrektor, wychowawczyni oraz zaproszonych gości. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek dla wszystkich gości i dzieci. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze, a uczniowie klasy pierwszej przystąpili do grona uczniów naszej szkoły.