Akcja informacyjno-edukacyjna “Wirusoochrona”

W naszym przedszkolu przeprowadziliśmy akcję edukacyjną pt. WIRUSOOCHRONA. Głównym celem akcji jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci i rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się:

  • jak prawidłowo zadbać o higienę rąk;
  • jakie są podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
  • jakie są podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
  • innych zasad higienicznych (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

W ramach akcji dzieci spotkały się z pedagogiem szkolnym,  oglądały film edukacyjny, kolorowały ilustracje, śpiewały piosenkę o wirusach oraz lepiły z plasteliny na temat własnego wyobrażenia wirusa.