Akcja edukacyjna “Lekki tornister”

Akcja edukacyjna „Lekki tornister

 

W klasach 1-3 przeprowadzona została akcja edukacyjna ,,Lekki tornister”. Celem akcji jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu, zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków i tornistrów uczniów  oraz konsekwentne zmniejszanie przeciążenia noszonych przez dzieci bagaży a  także dbanie o właściwą postawę ciała.

W ramach akcji odbyło się ważenie uczniowskich tornistrów. W tym roku  swoje plecaki zważyło 34 uczniów.  Dopuszczalna waga plecaka/tornistra wynosi 10% wagi ciała dziecka. Na 100%  zważonych tornistrów uczniów naszej szkoły - 75% przekraczało dopuszczalną normę.

W wyniku obserwacji i rozmów z dziećmi  stwierdzono następujące przyczyny ciężkich tornistrów:

- zbyt duża waga samych tornistrów/plecaków

- noszenie przez dzieci zbędnych rzeczy

- zbyt wiele różnych przyborów .

Uczniowie szukając  sposobów na „odchudzenie" szkolnych tornistrów stwierdzili, że noszą dużo niepotrzebnych rzeczy. Próbowali spakować się w szkole tak aby plecak był lżejszy wybierając spośród swoich rzeczy tylko te niezbędne. Nie było to łatwe zadanie. Uczniowie dowiedzieli się też jakie są konsekwencje noszenia ciężkich plecaków i jaka jest prawidłowa postawa podczas noszenia tornistrów jak również podczas siedzenia w ławce.