Zakończenie akcji ZNICZ

Dnia 30 października zakończyła się szkolna akcja "Znicz" Udało się zebrać około 60 zniczy. Szkolne kolo wolontariatu udało się na cmentarz aby porozstawiać znicze na grobach Nieznanych Żołnierzy i osób które brały czynny udział w życiu naszej szkoły. Dzień wszystkich świętych to czas refleksji i zadumy. W przezywaniu tego dnia niech nam pomoże wiersz Danuty Gelnerowej "Dla tych którzy Odeszli".

Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry.

Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek
gromada,
i dla nich ten dzień –
pierwszy dzień listopada.