Spotkanie ze strażakami

22 października do  naszej szkoły zostali zaproszeni  wyjątkowi goście - strażacy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Celem spotkania było przybliżenie uczniom specyfiki zawodu strażaka, a także zapoznanie ich z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas wypadków i pożarów. Uczniowie usłyszeli jak trudna i ciężka, a często również  niebezpieczna jest praca strażaka. Dowiedzieli się  jak zostać strażakiem i  jakie predyspozycje powinien posiadać kandydat na strażaka. Strażacy przypomnieli numery alarmowe, które wszyscy powinni znać. Dzieci dowiedziały się również, że poza akcjami gaszenia pożarów strażacy jeżdżą do wypadków drogowych i pomagają poszkodowanym, udzielają pomocy w katastrofach czy klęskach żywiołowych, ratują ludzi, gdy zagraża im niebezpieczeństwo, pomagają zwierzętom i często narażają własne życie, by ratować innych. Dużą atrakcją, bez względu na wiek uczniów, okazało się  oglądanie wozu strażackiego, do którego uczniowie mogli wsiąść i obejrzeć jego wyposażenie. Na  zakończenie  uczniowie  zadawali  pytania  oraz  zrobili  sobie   pamiątkowe zdjęcia.

Składamy serdeczne podziękowania strażakom Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu, którzy umożliwili  naszym uczniom poznanie zawodu strażaka z bliska.