Reorganizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu

Poniżej znajdą Państwo link do uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2022 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zawierciu. Realizację zadań likwidowanej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zawierciu zapewni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Zawierciu, funkcjonująca w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu z siedzibą w Zawierciu, ul Rataja 29a.

 

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

UCHWAŁA NR XLIV/448/22 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO