Pokaz historyczny

13 lutego naszą szkołę odwiedziła grupa artystyczna Rekonstrukto, która zaprezentowała zebranym uczniom pokaz historyczny pod tytułem „Wrzesień ‘39” – „ O tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita”.  Podczas pokazu prowadzący  omówili i zaprezentowali: sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie. Pokaz dostarczył wszystkim zebranym  wielu wrażeń. Uczniom bardzo się spodobała możliwość obejrzenia z bliska zgromadzonych przedmiotów o tematyce wojskowej.Mogli zadawać pytania prowadzącym.Mamy nadzieję, że spotkanie z rekontruktorami zaowocuje zainteresowaniem historią.