Spotkanie z policją

W dniu 10 listopada 2016 r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie uczniów klasy 6 oraz klas 1-3 gimnazjum z funkcjonariuszami policji. Odwiedzili nas dzielnicowy rejonu Szczekociny asp. szt. Czesław Rutkowski oraz pani starszy sierżant Marta Wnuk z Zespołu ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Pani policjant przekazała uczniom informacje na temat demoralizacji osób nieletnich, skutków prawnych wykroczeń oraz łamania prawa. Poinformowała uczniów jakie zachowania zaliczamy do demoralizacji i jakie są z tym związane konsekwencje. Uczniowie poszerzyli również swoją wiedzę na temat cyberprzemocy, która bardzo często dotyka nie tylko nastolatków ale czasem i młodsze dzieci. Pani policjant ostrzegała przed zawieraniem znajomości przez Internet, nagrywaniem i publikowaniem zdjęć innych osób bez ich zgody (np. zdjęć kolegów), czy też podawaniem informacji na swój temat. Uczniowie dowiedzieli się też jak postępować w sytuacji gdy ktoś doświadczy cyberprzemocy , a także jak prawidłowo korzystać z sieci. Zapewniła również , że w razie potrzeby zawsze służy pomocą. Spotkanie to było bardzo ciekawe i pouczające.