Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada to Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W tym dniu przypada 27 rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka. Jest to dokument obowiązujący w większości państw świata. Zostały w nim spisane wszystkie prawa dziecka (cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne). Warto pamiętać, że  konwencja ta została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ   20 listopada 1989 roku i jest uniwersalnym prawnym traktatem międzynarodowym, obligującym państwa do jej przestrzegania. Ustanowienie takiego dnia ma uświadomić dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, natomiast dorosłym przypomina, że mają tych praw zawsze przestrzegać.
Ten dzień to okazja do rozmowy o prawach dziecka, ale także jego potrzebach i problemach.

Z tej okazji  uczennice klasy 3 gimnazjum przygotowały dla uczniów naszej szkoły krótki program , w którym przypomniały dzieciom o ich prawach. Powstała galeria prac plastycznych na temat praw dziecka ( na świetlicy szkolnej) , a ważne informacje przygotowane przez starsze koleżanki podsumował wierszyk wyrecytowany przez jedną z nich :

PRAWA DZIECKA

Młody człowieku! To nie zabawa –
masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa.
Na samym wstępie uwierz z ochotą,
że jesteś młodą ludzką istotą.
Twój kolor skóry, płeć i wierzenia –
to dla nikogo nie ma znaczenia.
Mama i tata w każdej potrzebie,
oboje muszą wciąż dbać o ciebie.
Masz prawo wzrastać w górę,
by w końcu tak jak roślina
wspiąć się ku słońcu.
Gdy już nie mieszkasz z tatą lub mamą,
możesz oboje kochać tak samo.
Nikt nie ma prawa, starszy czy młody,
czytać twych listów bez twojej zgody.
Nikt nie ma prawa bić cię, wyzywać,
szturchać, obrażać lub ci ubliżać.
Kiedy medycznej szukasz opieki,
masz prawo dostać pomoc i leki.
Musisz mieć także czas na zabawę,
bo odpoczynek jest twoim prawem.
Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy,
możesz natychmiast szukać pomocy.
Możesz się uczyć i bez wątpienia rozwijać talent i uzdolnienia.
By nikt tych praw się łamać nie ważył,
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży.

Mamy nadzieję, że dzień 20 listopada na stałe wpisze się w kalendarz świąt obchodzonych w naszej szkole.