Egzamin na kartę rowerową

1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których osoby nieletnie poruszające się rowerami w strefach ruchu muszą posiadać kartę rowerową.  Uczeń, który chce zdać egzamin na kartę rowerową, musi zmierzyć się z częścią  praktyczną i pisemną. 16 czerwca uczniowie klasy czwartej  przystąpili do egzaminu  na kartę rowerową. Rozwiązywali test z wiedzy o ruchu drogowym, który okazał się dość trudny. Wszyscy piszący poradzili sobie z  zadaniami   testu i zaliczyli część teoretyczną. Część praktyczna odbyła się 20 czerwca na boisku szkolnym. Tutaj również uczniowie poradzili sobie świetnie.

Wakacje uczniowie klasy czwartej rozpoczną jako pełnoprawni użytkownicy ruchu.

Gratulujemy!!!