DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

8 lutego 2022r. obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, który powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i świętowany jest od 2004r.  Tegoroczne hasło akcji to „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży  do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców  z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu zaplanowano na cały tydzień, tj. od 07 lutego do 11 lutego 2022. Na lekcjach informatyki, techniki oraz godzinach wychowawczych przeprowadzone zostaną zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń w sieci, zaprezentowane zostaną pożyteczne i edukacyjne aplikacje dla dzieci oraz quizy i gry edukacyjne. Na korytarzu szkolnym pojawiła się gazetka informująca o zagrożeniach, na jakie narażone są dzieci i młodzież korzystający z Internetu. Uczniowie na zajęciach przygotują plakaty pt. ,,Bezpieczni w sieci”, które zawieszone zostaną na szkolnym korytarzu.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 podczas obchodów DBI 2022 zaplanowane inicjatywy będą zwracały uwagę na promocję tematu bezpieczeństwa online, a także korzystania z możliwości technologicznych dla wspierania edukacji dzieci i młodzieży oraz ich twórczego rozwoju. Na stronie szkoły, w zakładce Dla Rodzica zamieszczone zostaną również nowe materiały dla rodziców oraz adresy serwisów internetowych, takich jak: www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl., www.dbi.pl, www.saferinternet.pl, www.giodo.gov.pl.