“Dobrze cię widzieć”

Dobrze cię widzieć to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. Uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej wzięli udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Zapoznali się z odblaskowymi radami drogowymi, obejrzeli przygotowane przez organizatorów akcji filmiki profilaktyczne, a na zakończenie każdy otrzymał kamizelkę odblaskową.