Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Procedury, terminy, opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym 19 maja 2020 r. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Poniżej znajdziecie link ze szczegółowymi informacjami na ten temat.

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. - regulacje prawne