Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019 uważamy za zakończony! Gratulujemy Wszystkim uczniom osiągniętych wyników i jednocześnie dziękujemy za Wasze zaangażowanie podczas wszystkim uroczystości szkolnych i podejmowanych inicjatyw uczniowskich. Wraz z minionym rokiem szkolnym żegnamy się z naszymi wspaniałymi nauczycielkami Panią Anną Niemczuk i Panią Mirosławą Milejską, które wybierają się na zasłużony odpoczynek emerytalny. Dziękujemy za wspaniałą, pełną pasji i zaangażowania pracę w naszej placówce