Wycieczka do Oblęgorka

11 maja 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Uczestnicy wycieczki zwiedzili miejsca, w których mieszkał i tworzył Noblista, Henryk Sienkiewicz, jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX w. W muzeum znajdują się oryginalne meble należące do pisarza, obrazy, rzeźby, tkaniny oraz część księgozbioru Sienkiewicza. Uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej „Quo vadis - powieść na miarę Nobla?” poświęconej rzymskiej epopei Sienkiewicza, która przyniosła mu międzynarodową sławę. Prowadzący spotkanie opowiedział o początkach chrześcijaństwa oraz przytoczył kilka wybranych zagadnień z kart powieści. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Uczniowie byli pod wrażeniem dziewiętnastowiecznej apteki, domu szewca, sklepiku sprzed dwóch stuleci, izby szkolnej, domu zielarki pełnego suszonych ziół, folwarku szlacheckiego z 1812 r. W skansenie uczniowie odkryli akcent regionalny znaleźli chatę pochodzącą z Rokitna. Opiekunami wycieczki byli: mgr Marta Sitkowska, mgr Małgorzata Gradoń oraz mgr Teresa Orlińska.