Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 09.10.2019 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, które były przeprowadzone na wzór prawdziwych wyborów z urną, listami wyborczymi, kartami do głosowania i komisją. Emocje były równe prawdziwym wyborom do parlamentu😱 Gratulujemy wszystkim kandydującym odwagi, pomysłowego programu wyborczego i chęci pracy na rzecz szkoły oraz koleżanek i kolegów. Szczególne gratulacje składamy uczennicy klasy VIII Magdalenie Chabierskiej, która została wybrana na przewodniczącą samorządu, Julii Halabie, która została zastępcą przewodniczącego oraz Mikołajowi Zaporowskiemu, który został skarbnikiem. Gratulujemy również Wiktorii Pałce dużego zaangażowania w przygotowanie kampanii wyborczej.