WIRUSOOCHRONA

Udział uczniów w wojewódzkiej akcji informacyjno- edukacyjnej pt.
,,WIRUSOOCHRONA” #lekcjaHIGIENY #wirusoochrona

Uczniowie klas I –III  wzięli udział w  interesujących i niezmiernie ważnych z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną zajęciach pt .,,WIRUSOOCHRONA”. 

 Akcja została zainicjowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Katowicach , a partnerem akcji zostało także Kuratorium Oświaty.

 Głównym założeniem i  celem zajęć było zwrócenie uwagi najmłodszych na promocję podstawowych zasad higieny niezbędnych  w profilaktyce  zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą  kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.

Dzieci obejrzały krótkie filmy edukacyjne o wirusach- czym są, jak atakują, jak można się nimi zakazić oraz jak można zapobiec zarażeniu.  W prowadzeniu zajęć pomocne okazały się materiały edukacyjne przygotowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną: krzyżówki, kolorowanki, plakaty oraz ulotki.

 Zajęcia okazały się wspaniałą forma nauki. Mamy nadzieję,   że  informacje które uczniowie  zdobyli poprzez naukę i zabawę  wpłyną pozytywnie na ich dalsze zachowania higieniczne i zdrowotne.

 

Teresa Orlińska