Wirusoochrona

#wirusoochrona #lekcjaHIGIENY

Uczniowie klas 1-3 po raz kolejny wzięli udział w akcji informacyjno-edukacyjnej zainicjowanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pn. „Wirusoochrona”.                                       

Na zajęciach przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego uczniowie mieli okazję uświadomić sobie jak ważne dla zachowania dobrego zdrowia są:

- dokładne mycie rąk,

-zdrowe odżywianie,

- ruch na świeżym powietrzu i aktywność fizyczna.

Podczas zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną  na temat wirusów, rozwiązywali zagadki i krzyżówki związane ze zdrowiem, kolorowali ilustracje, uczyli się prawidłowego mycia rąk zgodnie z instrukcją a także  prawidłowo demonstrowali sposób zachowania się w czasie zagrożenia chorobą.        

Uczniowie  wykazali się dużym  zaangażowaniem  i wiedzą na temat zdrowia.