Tworzymy naszą Izbę Pamięci

Gdy patrzymy w przeszłość uczymy się teraźniejszości” - pomóż utworzyć w naszej szkole Izbę Pamięci. Prosimy o przekazanie lub wypożyczenie zabytkowych rzeczy tj. przedmioty codziennego użytku, fotografie, pocztówki, dokumenty, listy, pamiętniki, prasę a także elementy ubioru, umundurowania, zabytkowe urządzenia oraz wyroby rzemieślnicze i artystyczne.