Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu

TO DAR CZASU I SERCA

 

W roku szkolnym  2017/2018 rozpoczął swoją działalność szkolny klub wolontariatu w Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie.

Naszym planom i działaniom przyświecają słowa  patrona szkoły Świętego Jana Pawła II :

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Celem działalności klubu jest:

- rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,

- aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,

-wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,

-promocja idei wolontariatu w szkole,

- utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy.

-ujęcie spontanicznych akcji i przedsięwzięć w długofalową i systematyczną pomoc potrzebującym,

-rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska,

-przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza,

-umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,

-wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych,

-rozwijanie pasji i zainteresowań,

  Szkolny Klub Wolontariatu tworzą uczniowie z klas IV-VII oraz uczniowie z oddziałów gimnazjalnych. Na pierwszym  spotkaniu członkowie klubu ustalili  plan działania na rok szkolny 2017/2018 oraz wybrali liderów wolontariatu.

Członkowie szkolnego klubu wolontariatu: Mateusz Oracz, Mariola Koper, Angelika Partyka, Mikołaj Górko, Natalia Adamus, Aleksandra Piętak, Martyna Gąsior, Kacper Sołtysik, Julia Czyż, Karolina Witek,  Katarzyna Pałka,  Magdalena Koper, Mikołaj Zaporowski, Julia Halaba, Magdalena Chabierska, Wanesa Wyrwisz, Karolina Piętak, Karolina Galińska, Kinga Szarek, Patrycja Adamus,

Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz ( łac.volontarius=dobrowolny , chętny)

Słownik języka polskiego wyjaśnia: wolontariusz to ten, kto pracuje bez wynagrodzenia, ochotnik, amator, człowiek dobrowolnie, samorzutnie zgłaszający się do jakiejś pracy. Wolontariusz z radością, ze szczerego serca, gorliwie i świadomie działa na rzecz innych niebędących jego bliskimi. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu.

Słowo "ochotnik" przywołuje same pozytywne skojarzenia - dobra wola, chęć, spełnienie.

Wolontariat jest jedną w swoim rodzaju formą kształcenia. Udział w wolontariacie pozwala znaleźć pomysł na siebie i " osadzić" życie    w szlachetnych ramach - wskazując na dobro i odpowiedzialność, empatię i współdziałanie.

Przynależność do szkolnego wolontariatu warunkuje dobrowolność i przestrzeganie kodeksu wolontariusza.

 

Planujemy:

 1. Zbiórka żywności dla schroniska w Zawierciu.
 2. Zapoznanie się z ideą „Marzycielskiej poczty.”
 3. Akcja „Znicz 2017”
 4. Mikołajkowa zbiórka dla dzieci z  Ośrodka Szkolnego –Wychowawczego z Bogumiłka.

Nasze najbliższe działania !!!

Pełna miska dla schroniska

W październiku wspólnie z Samorządem szkolnym  rozpoczynamy  akcję na rzecz pomocy dla zwierząt w Schronisku w Zawierciu. Będziemy zbierać karmę, koce i zabawki dla podopiecznych tego schroniska Celem akcji jest działalność mająca na celu pomoc zwierzętom w przetrwaniu zimy. Dzięki takim działaniom uczniowie uwrażliwiają się na krzywdę porzuconych  i skrzywdzonych zwierząt.

WSPÓLNA ZAKRĘCONA AKCJA SAMORZĄDU SZKOLNEGO I KOŁA WOLONTARIATU

Samorząd Uczniowski i szkolni wolontariusze zaapelowali do uczniów o zbieranie plastikowych nakrętek.

Poniżej znajdziesz następujące   informacje:

 1. Do kiedy trwa akcja?
 2. Kto może włączyć się do   zbiórki?
 3. Promocja akcji.
 4. Zbiórka nakrętek.
 5. Magazynowanie i transport.
 6. Dokumentacja.

1.Do kiedy trwa akcja? 

Akcja trwa  nieprzerwanie cały rok szkolny.

2.Kto może włączyć się do zbiórki?   Każdy!

Do akcji może włączyć się każdy uczeń naszej szkoły. Zachęcamy naszych uczniów do rozpropagowania akcji w swoim środowisku, do włączania w tę szczytną akcję swojej rodziny i znajomych.

3.Promocja akcji

W szkole znajdą się plakaty, które będą informowały o celach akcji.  W każdej klasie znajdą się słoje, do których należy wrzucać nakrętki. Liczymy na propagowanie akcji przez samych uczniów. Jak możesz reklamować akcję?

 • Rozpowiadaj o akcji wśród znajomych, w sklepie „Groszku”, w przychodni lekarskiej w Rokitnie,
 • Promuj naszą akcję na swoim Facebook’u,

4.Zbiórka   nakrętek

Zbieramy   nakrętki tylko i wyłącznie plastikowe po:

 • napojach do picia,
 • chemii gospodarczej (szampony, dezodoranty itp.),
 • nakrętki po kawie.

Nie   zbieramy:

 • metalowych nakrętek po Kubusiach itp.,
 • nakrętek po smarach, farbach i innych trujących chemikaliach.

5.Magazynowanie i transport   nakrętek

 Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego lub wolontariusze zsypują nakrętki do worków i składują w magazynku. Gdy mamy odpowiednią ilość nakrętek, przekazujemy do odbiorcy.

6.Dokumentacja

Pod koniec roku szkolnego, ewentualnie po przekazaniu większej ilości nakrętek, umieścimy na stronie sprawozdanie z uczestnictwa w akcji.

Pomaganie daje radość oraz  poczucie czynienia dobra. Pozwala wyjść ze sfery własnej wygody i komfortu. W pomaganiu kierujemy „wzrok serca” na potrzeby i pragnienia bliźniego.

Wolontariusze z naszej szkoły serdecznie zapraszają wszystkie chętne osoby do współpracy, bo pomoc może nieść każdy. To taka piękna inicjatywa!