Szkolenie kadry pracowniczej z udzielania pierwszej pomocy

W dniu 21.09.2023 nasza kadra pracownicza uczestniczyła w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy. Każdorazowo udzielenie pierwszej pomocy to walka z czasem. Dlatego dzięki praktycznej wiedzy z zakresu jej udzielania możemy uratować życie i zdrowie ratowanej osoby lub uchronić ją przed kalectwem. Świadomi tej ważnej umiejętności wyrabiamy sobie pamięć mięśniową poprzez ponowny udział w szkoleniu.
Na gratulacje zasługuje nasza nauczycielka Monika Smok, która swym humorem, zaangażowaniem i współpracą z ratownikiem uruchomiła jeszcze bardziej naszą wyobraźnię przy omawianiu różnych przypadków 😊😊 Brawo Monika!