Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia 2021 obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem  „Budujemy bardziej sprawiedliwy i zdrowszy świat”. Celem tego święta jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej istotne problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Nasz świat nie jest równy. Jak pokazała pandemia COVID-19, niektórzy ludzie są w stanie żyć zdrowiej i mają lepszy dostęp do usług zdrowotnych niż inni - tylko dlatego, że urodzili się, żyją, pracują i starzeją w różnych częściach świata. Dlatego hasło tegorocznego światowego dnia zdrowia  ma zwrócić uwagę na to, że te nierówności nie są nowe. Mimo, że na świecie nastąpiła poprawa średniego poziomu zdrowia i oczekiwanej długości życia oraz zmniejszenie przedwczesnej śmiertelności, to korzyści te nie są odczuwane równo przez wszystkie społeczeństwa. Różnice obserwuje się również u ludzi w każdym wieku, od wczesnych lat do końca życia. Na całym świecie rodziny walczą o związanie końca z końcem niewielkimi dochodami dziennymi. Mają gorsze warunki mieszkaniowe i wykształcenie, mniejsze możliwości zatrudnienia, doświadczają większej nierówności płci. Mają często ograniczony dostęp do bezpiecznego środowiska, czystej wody, powietrza, usług zdrowotnych i bezpieczeństwa żywnościowego lub nie mają ich wcale. Prowadzi to do niepotrzebnego cierpienia, choroby  (możliwej do uniknięcia w innych warunkach), a w końcu przedwczesnej śmierci. Szkodzi naszym społeczeństwom i gospodarkom. Jest to niesprawiedliwe i można temu zapobiec. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia wzywa liderów do zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, kiedy i gdzie ich potrzebują.

Fakty i cyfry:

  • Przewiduje się, że po raz pierwszy od 20 lat poziom ubóstwa na świecie wzrośnie i utrudni postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
  • Do 60% ludzi mieszkających w niektórych krajach regionu nie ma dostępu
    do podstawowych usług zdrowotnych.
  • Ponad 1 miliard ludzi mieszkających w nieformalnych osiedlach lub slumsach stoi w obliczu zwiększonych wyzwań związanych z zapobieganiem infekcjom i przenoszeniu koronawirusa.
  • Cały region Azji i Pacyfiku stanowi prawie 82,5 miliona, czyli 32% międzynarodowych migrantów na świecie.
  • 5,9 mln dzieci w regionie Azji i Pacyfiku jest zagrożonych, że nie wrócą do szkoły z powodu zakłóceń w edukacji i ekonomicznych skutków pandemii.
  • 52% ludności regionu Azji i Pacyfiku nie ma połączenia z Internetem.