Spotkanie z Policją

Dnia 12 czerwca 2017 roku w naszej szkole miało miejsce spotkanie uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz klas 1-3 gimnazjum z policją. Odwiedził nas mł. aspirant Rafał Goc z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Pan policjant przekazał uczniom informacje na temat demoralizacji osób nieletnich, karalności nieletnich oraz skutków prawnych wykroczeń. Poinformował uczniów jakie zachowania zaliczamy do demoralizacji i jakie są z tym związane konsekwencje. Uczniowie dowiedzieli się co zaliczamy do wykroczeń i co to są czyny karalne. Po raz kolejny poruszony został temat cyberprzemocy, która bardzo często dotyka nie tylko nastolatków, ale czasem i młodsze dzieci. Pan policjant ostrzegał przed nagrywaniem i publikowaniem zdjęć innych osób bez ich zgody (np. zdjęć kolegów), czy też podawaniem informacji na swój temat. Uczniowie dowiedzieli się też jak postępować w sytuacji gdy ktoś doświadczy cyberprzemocy, a także jak prawidłowo korzystać z sieci. W związku ze zbliżającymi się wakacjami pojawił się również temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego. Uczniowie zostali pouczeni, że w razie jakiegokolwiek zagrożenia, jak i w razie popełniania przestępstwa, nie należy wahać się zwrócić o pomoc. Taki przypadek należy zgłosić znajdującemu się w pobliżu policjantowi, do najbliższej jednostki Policji lub telefonicznie pod numer 997 lub 112.