Spotkanie z panem Stanisławem Krupą

Dnia 26.09.2017 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Stanisławem Krupą. Gość podzielił się wspomnieniami ze swojego dzieciństwa i młodości, które przypadły na czas II wojny światowej. Opowiadał o początku wojny, o partyzantce naszego regionu działającej w latach okupacji. Wspominał też czasy powojenne. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowieści pana Stanisława, zadawali pytania, na które gość chętnie odpowiadał. Spotkanie z pewnością podobało się uczniom klasy VII i gimnazjum.