Remont świetlicy i kuchni

Remont świetlicy i kuchni naszej szkoły po 3 miesiącach prac dobiegł końca. Zarząd Stowarzyszenia i Dyrektor Szkoły DZIĘKUJĄ Wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas przy pracach remontowych. Bez Państwa pomocy nie możliwe byłoby osiągniecie tego celu. Wobec czekających nas w przyszłości wyzwań liczymy na dalszą, równie owocną i ochotną pomoc służącą polepszeniu warunków nauki naszych dzieci.