POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Zarząd Stowarzyszenia ma przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 27.11.2019 r. zostało podpisanie POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy firmą Borkomet Sp.z o.o. Sp.k. reprezentowaną przez Prezesa Pana Piotra Borkowskiego, a Stowarzyszeniem Razem dla Szkoły reprezentowanym przez Prezes Panią Agnieszkę Pasierbińską-Bijak.

W preambule porozumienia Strony wyrażają chęć wzajemnej współpracy w zakresie kreowania nowoczesnego wizerunku szkolnictwa. Współpraca stron będzie polegała na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej oraz organizowaniu i realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój nowoczesnej szkoły,
a także propagowania nowoczesnych kierunków kształcenia.

Wyrażamy przekonanie, że współpraca wynikająca z porozumienia będzie dla Stron pożyteczna i trwała.

Dziękujemy Zarządowi Firmy Borkomet za podjęte wyzwanie!