Pomagamy polskim dzieciom na Kresach

Dziękujemy Wszystkim Uczniom oraz Nauczycielom zaangażowanym w organizację akcji charytatywnej w naszej szkole dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. Podczas akcji uczniowie zbierali artykuły żywnościowe, słodycze, artykuły szkolne i zabawki, które Święty Mikołaj przekaże polskim dzieciom:
⬇️⬇️⬇️
na Litwie( Wilnie):polskie szkoły w Mickunach, Egliszkach, Kowalczukach, Ławryszkach i w Pakienie,
⬇️⬇️⬇️
na Białorusi(Grodno):polskie szkoły w Lidzie, Wołkowysku, Oszmianie, Ostrowcu i w Grodnie,
⬇️⬇️⬇️
na Ukrainie( Lwowie): polska szkoła w Stanisławowie i dzieci uczące się języka polskiego w Katedrze Lwowskiej.

Dziękujemy za Wasze WIELKIE SERCA