Otwarcie Pracowni Przyrodniczej

W dniu 18.10.2018 r. w naszej szkole odbyło się długo oczekiwane OTWARCIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ.

Utworzenie pracowni było możliwe dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Katowicach. Nad projektem wspólnie pracowały pani mgr inż. Agnieszka Pasierbińska-Bijak i pani mgr Dorota Otczyk. Nowo utworzona sala została wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne, które posłużą do zajęć nauk przyrodniczych na każdym etapie nauczania. Drodzy uczniowie mamy nadzieję, że zajęcia w tak przyjaznej sali spowodują, że wyrośnie wśród Was wielu badaczy przyrody!