Ogólnopolski Konkurs Grantowy “RÓWNAĆ SZANSE”

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą klasy VI i VII, w ramach którego przygotowywaliśmy się do pisania projektu, który będziemy składać w ramach Ogólnopolskiego Kokursu Grantowego "Równać Szanse". Spotkanie było również dobrą okazją do lepszego poznania potrzeb i oczekiwań młodzieży. Nie zabrakło także dobrej zabawy i uśmiechu. Dziękujemy WSZYSTKIM za obecność, otwartość i zaangażowanie.