Lekcja otwarta z matematyki

W dniu 25.05.2018 w ramach Rządowego Programu "Aktywna Tablica" nauczyciele szkoły i rodzice uczniów klasy IV SP mieli możliwość obserwacji lekcji otwartej z matematyki realizowanej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i technologii innowacyjnej przez nauczycielkę Panią mgr inż. Agnieszkę Pasierbińska-Bijak. Pierwsze obserwacje uczniów, ich reakcje, zaciekawienie i aktywność dają nadzieję, że wykorzystanie tego sprzętu spowoduje iż zdobywanie wiedzy i umiejętności stanie się atrakcyjne. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za obecność!