Kurs TUTORINGU SZKOLNEGO

Nauczyciele też się UCZĄ! 😱😱
Nasza kadra ukończyła właśnie półroczny kurs TUTORINGU SZKOLNEGO -  Marta Sitkowska, Dorota Otczyk, Patrycja Łata, Agnieszka Pasierbińska-Bijak, Małgorzata Fabjańska.
Musimy być świadomi tego, że świat w niebywale szybkim tempie się zmienia, dlatego proces kształcenia nauczycieli musi za tymi zmianami nadążyć – mówi prezes naszego Stowarzyszenia Agnieszka Pasierbińska-Bijak, inicjator udziału w kursie. Obecnie obserwujemy proces odchodzenia od postrzegania nauczyciela jako eksperta, który wszystko wie. Nauczyciel jak każdy inny specjalista musi wiedzieć, że proces zdobywania wiedzy i kompetencji nie kończy się na studiach, lecz trwa całe życie. To powinien być cel współczesnej edukacji – rozwijanie świadomości odpowiedzialności za siebie i umiejętności samodzielnego uczenia się i samodoskonalenia. Do tego powinna przygotowywać każdego ucznia szkoła - dodaje pani prezes.
Tutoring to metoda pracy, w której uczeń ma czas na systematyczne indywidualne rozmowy z wybranym przez siebie nauczycielem. Ten czas może wykorzystać na różne sposoby, rozmawiając z doświadczonym i życzliwym dorosłym o tym wszystkim, co go trapi oraz wspólnie szukać sposobów wychodzenia ze szkolnych kryzysów; zastanawiać się nad ścieżkami własnego rozwoju i swoimi zainteresowaniami, a także odkrywać, jak przełamywać własne ograniczenia.
Mówi się , że ogromna część problemów adaptacyjnych i społecznych młodzieży wynika właśnie z braku szansy na „przegadanie” swoich problemów z życzliwym dorosłym. Szkolny tutoring w dużym stopniu wypełnia tę lukę. Tym bardziej, że w wielu wypadkach to właśnie szkoła i to, co w niej spotyka młodego człowieka, jest największym źródłem jego kłopotów.
Zainspirowani TUTORINGIEM SZKOLNYM podejmujemy działania stosowania go w codziennej praktyce w naszej placówce.