Konkurs na plakat promujący czytelnictwo

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE
NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO

 

CELE KONKURSU

– propagowanie i zachęcanie dzieci i młodzież do czytania,

– promocja książki i biblioteki,

– rozwijanie umiejętności plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU

– konkurs trwa od 14.03.2022r. do 30.03.2022r.

– konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły,

– przedmiotem konkursu jest plakat z hasłem przewodnim zachęcającym do czytania,

– prace należy złożyć w bibliotece szkolnej, do 28.03.2022r.

– prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, (format minimalny A3), opatrzone na odwrocie informacją zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę,

– oceny prac dokona Jury,

– wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości,- autorzy prac otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najładniejsze prace zostaną  nagrodzone.