KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie informuje, że w dn. 26.10. 2020 r. do 08. 11.2020 r. :

- nauka dla uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej organizowana będzie w systemie zdalnym,

- nauka dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I - III szkoły podstawowej pozostaje bez zmian, zajęcia organizowane będą na terenie szkoły.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć oraz opieki w czasie świetlicy i dowozów/ odwozów przekazywane będą przez wychowawców klas.

                                                                                                Dyrektor Szkoły Jolanta Majkrzyk