KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie informuje, że od dnia 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I- III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie (na terenie szkoły).

Uczniowie klas IV- VIII szkoły podstawowej nadal będą uczyć się zdalnie.

Prosimy o dostosowanie się do wytycznych MEiN, MZ, GIS w sprawie reżimu sanitarnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły- wytyczne w załączeniu.

Organizacja dowozu/odwozu dzieci

Dowóz:

- godz. 7.00 wyjazd autobusu spod szkoły w kierunku Rokitno, Jasieniec, Ołudza, Wólka Ołudzka, Jeziorowice

Odwóz:

- I kurs- godz. 13. 10 - Jasieniec, Ołudza, Wólka Ołudzka, Jeziorowice

- II kurs- godz. 14. 10- Rokitno

Czas pracy świetlicy:

- przed lekcjami od 7. 15

- po lekcjach do 14. 10

Szczegółowych informacji w sprawie organizacji pracy szkoły udzielają wychowawcy.

Jolanta Majkrzyk

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych