Jubileusz 80-lecia Szkoły

Rok 2018 jest szczególny dla całej społeczności naszej szkoły, gdyż mija właśnie 80 lat od momentu, gdy pierwsi uczniowie przekroczyli mury tej placówki.

16 października  uroczyste obchody rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele parafialnym, podczas której nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru szkoły, ufundowanego przez Radę Rodziców. Następnie nadszedł czas na uroczystości szkolne. W murach czcigodnej, ale też rozbudowanej i zmodernizowanej szkoły, wszystkich gości serdecznie przywitały pani dyrektor Jolanta Majkrzyk oraz pani Agnieszka Pasierbińska-Bijak - prezes  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju  Edukacji ,,Razem dla Szkoły’’, prowadzącego naszą szkołę. Wśród przybyłych gości byli m.in. : przedstawiciel Kuratorium Oświaty  w Katowicach Delegatura w Sosnowcu- p. Kazimierz Horbatowski, starosta zawierciański p. Krzysztof Wrona, burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny p. Krzysztof Dobrzyniewicz,  przewodniczący Rady Miasta i Gminy p. Jacek Mazanek,  dyrektorzy  placówek oświatowych  i kulturalnych z terenu naszej gminy, prezesi  organizacji kulturalnych i zakładów pracy, p. Bożena Gonciarz - była  dyrektor szkoły  i emerytowani, a także byli nauczyciele, absolwenci, rodzice, uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły oraz osoby zaprzyjaźnione  ze szkołą, okazujące jej wsparcie i życzliwość.

Na początku uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców przekazali nowy sztandar, który w imieniu całej społeczności szkolnej odebrała p. Dyrektor. Złożyła w imieniu społeczności szkoły ślubowanie i przekazała sztandar uczniom, czyli pocztowi sztandarowemu, który tworzą  uczniowie klasy  ósmej: Konrad Makowski, Karolina Piętak i Kinga Szarek. Po wystąpieniach, gratulacjach i życzeniach gości nadszedł czas na część artystyczną - uczniowie zaprezentowali wspomnienia z  minionych  dziesięcioleci istnienia szkoły, ilustrowali je wystąpieniami wokalnymi i tańcem ,,krakowiak’’ w wykonaniu uczniów 4 klasy.  Na koniec nie zabrakło też słodkiego akcentu, jubileuszowego tortu, którym zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy uroczystości. W ten sposób w symboliczny sposób  mogliśmy podziękować wszystkim sympatykom szkoły, którzy z dużym zaangażowaniem pracowali na jej kolejne sukcesy.

Uroczystości towarzyszyła pokaźna  wystawa starych zdjęć przedstawiająca uczniów i nauczycieli szkoły. Wszystkim gościom zostały wręczone pamiątkowe pocztówki i długopisy z napisem 80- lecie szkoły w Rokitnie. Po części oficjalnej i zwiedzaniu szkoły nadszedł czas na poczęstunek i indywidualne spotkania dyrekcji szkoły, byłych nauczycieli szkoły, osób związanych ze szkołą. Uroczystość jubileuszowa była okazją do spotkań, wielu wspomnień i uśmiechu. Wszystkim uczestnikom jubileuszu  serdecznie dziękujemy.