Informacja dla Rodziców Przedszkola

Od dnia 08.09.2020 r. (wtorek) dzieci z przedszkola wchodzą wejściem z tyłu od placu zabaw.

Przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci prosimy zachować środki ostrożności:

  • zakładanie maseczek ochronnych

  • dezynfekcja rąk

  • dzieci odbiera / przekazuje pracownik przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych
im. Jana Pawła II w Rokitnie
Jolanta Majkrzyk