Inauguracja roku szkolnego 2023/24

Z okazji Rozpoczęcia Roku Szkolnego życzymy Wszystkim Przedszkolakom i Uczniom, aby nauka w nowym roku była wspaniałą przygodą dającą wiele radości i satysfakcji. Niech zdobyta wiedza będzie kolejnym krokiem na drodze rozwoju Waszych talentów, a szkoła będzie miejscem bezpiecznym i miłym, do którego będziecie przychodzili z radością.
Nauczycielom życzymy wielu edukacyjnych sukcesów i radości z wykonywanej pracy, ale przede wszystkim zdrowia, siły i cierpliwości.
Dyrekcji i pracownikom administracji oraz obsługi życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy oraz dobrej współpracy z rodzicami, nauczycielami i uczniami.
Rodzicom życzymy wielu sił i konsekwencji w wychowaniu dzieci, aby zawsze towarzyszyło Wam poczucie dumy ze swoich pociech oraz abyście pomimo wielu obowiązków znaleźli czas na wspieranie ich w rozwoju pasji i zainteresowań. Życzymy Wam również dobrej współpracy ze szkołą, wyrozumiałości i cierpliwości.
DOBRZE Was widzieć po wakacjach ❤️
Dziękujemy bardzo Panu Burmistrzowi Jackowi Lipie za obecność na dzisiejszej uroczystości i przekazane życzenia dla uczniów, nauczycieli i rodziców.