COVID 19 – INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Program szczepień przeciw COVID-19 dostępny jest dla osób od 12 lat i starszych.

Korzyści ze szczepienia nastolatków przeciw COVID-19 dotyczą dwóch obszarów:

  • zmniejszenia obciążenia chorobą i skutkami COVID-19 (ochrona bezpośrednia)
  • zmniejszenia krążenia wirusa SARS-CoV-2 w populacji (ochrona pośrednia)

 Szczepiąc przeciw COVID-19 nastolatki od 12 roku życia:

Zapewniamy im ochronę bezpośrednią

  • Chronimy przed zachorowaniem. W pierwszej kolejności ochrony wymagają nastolatki z chorobami towarzyszącymi, takimi jak choroby serca, cukrzyca, nadciśnienie, choroby nerek, otyłość ze względu na wysokie ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Ogólnie w populacji nastolatków zdecydowanie rzadziej obserwujemy ciężki przebieg choroby COVID-19, jednak zachorowania występują.
  • Zapobiegamy długotrwałym następstwom związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, które chociaż rzadkie, mogą występować, n wieloukładowy zespół zapalny.

Zapewniamy ochronę pośrednią

  • Chronimy osoby z najbliższego otoczenia nastolatków, poprzez ograniczenia transmisji wirusa.
  • Zwiększamy pulę osób, które są zaszczepione, a więc budujemy odporność zbiorowiskową.
  • Nastolatki są dużą grupą populacyjną, w obrębie której może szerzyć się wirus SARS-CoV-2 i mogą pojawiać się ogniska epidemiczne zakażeń, np. w szkołach.
  • Dzieci kontaktują się między sobą i nauczycielami, wracają do domów i mogą przenosić zakażenia na członków rodziny. Przeniesienie zakażenia na osoby starsze i schorowane wiąże się z wysokim ryzykiem zakażenia i ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.
  • Ograniczamy transmisję wirusa SARS-CoV-2, zmniejszając tym samym ryzyko pojawienia się nowych niebezpiecznych wariantów wirusa.
  • Ułatwiamy powrót do normalności, w tym powrót do szkół oraz interakcji społecznych ważnych dla rozwoju dziecka.

Obecnie szczepienie przeciw COVID-19 nastolatków w wieku 12-17 lat można zrealizować dwudawkową szczepionką Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Drugą dawkę szczepionki podajemy po 21 dniach.

Nie zaleca się mieszanych schematów szczepień przeciw COVID-19, ponieważ nie mamy jeszcze danych potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność takiego postępowania. Szczepionkę przeciw COVID-19 można podać w dowolnym czasie po lub przed podaniem innej szczepionki (np. przeciw HPV, KZM, lub błonicy, tężcowi i krztuścowi). Nie ma konieczności zachowania jakiegokolwiek odstępu. Przy planowaniu terminów innych szczepień po podaniu szczepionki przeciw COVID-19 warto pamiętać, że po szczepieniu przeciw COVID-19 w ciągu pierwszych 2-3 dni mogą pojawić się, częściej niż po podaniu innych szczepionkach, miejscowe i uogólnione niepożądane odczyny poszczepienne, które mogą wpływać na gorsze samopoczucie osoby szczepionej. Decyzję o zaszczepieniu nastolatków podejmą rodzice. Na szczepienie przeciw COVID-19 można zarejestrować nastolatka, który najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończy 12 lat. Zgodę na szczepienie nastolatka musi wyrazić rodzic/opiekun prawny, który potwierdza to podpisem na kwestionariuszu przed szczepieniem przeciw COVID-19 osoby małoletniej. 

 Szczepienia nie są kwestią indywidualną. Nasza decyzja (jaka by nie była) ma wpływ na nasze najbliższe otoczenie. Bez względu na to, czy ktoś popiera masowe szczepienia czy nie, wszyscy chcą jednego – czyli wolności. Jednak aby ją uzyskać, należy podejmować konkretne kroki oraz decyzje.

Szczepiąc się:

Chronimy przede wszystkim siebie.

Chronimy osoby z najbliższego otoczenia poprzez ograniczenie transmisji wirusa.

Zwiększamy pulę osób, które są zaszczepione, a więc budujemy odporność zbiorową.

Uniemożliwiamy przeniesienie zakażenia na osoby starsze i schorowane, u których wiąże się ono z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.

Ograniczamy transmisję wirusa SARS-CoV-2, zmniejszając tym samym ryzyko pojawienia się nowych niebezpiecznych wariantów wirusa.

Ułatwiamy powrót do normalności, w tym powrót do szkół oraz interakcji społecznych ważnych dla rozwoju.

 

RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH SZCZEPIENIEM DZIECI PROSIMY O PRZEKAZANIE INFORMACJI WYCHOWAWCOM  KLAS W TERMINIE DO 10 WRZEŚNIA 2021 R.