BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Nasza szkoła bierze udział w projekcie z zakresu Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego (SBP). Celem projektu jest promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi. Zadanie polega na przygotowaniu projektów- pomysłów uczniów na wykorzystanie szkolnego budżetu w kwocie 2000 zł. Uczniowie biorą udział w szkoleniach rozwijających umiejętności planowania i zarządzania budżetem. Powołany został zespół koordynujący, który opracował zasady szkolnego budżetu, jego harmonogram i przebieg. W załączniku można zapoznać się z regulaminem.