230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Drodzy Uczniowie!
W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji regulującej organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska, zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja 3 Maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy.
Ze względu na pandemię nie mieliśmy możliwości świętować wspólnie kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jednakże zachęcamy Was do śledzenia wydarzeń organizowanych w mediach upamiętniających rocznicę i zadumy nad tym ważnym dla Polski wydarzeniem.
Życzymy Wam miłego świętowania!