14. rocznica śmierci naszego Patrona

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy 14. rocznicę śmierci naszego Patrona Papieża Jana Pawła II. Z tej okazji odbył się w naszej szkole uroczysty apel przygotowany przez uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej pod opieką Pani katechetki mgr Elżbiety Drej. W atmosferze zadumy i wyciszenia wspominaliśmy wydarzenia związane z życiem codziennym Papieża. Nie zabrakło też myśli i przesłań Jana Pawła II skierowanych do dzieci i młodzieży. Apel ten był zarówno hołdem oddanym przez uczniów naszej szkoły największemu Polakowi wszechczasów – Świętemu Janowi Pawłowi II, jak też podziękowaniem za jego pontyfikat, będący niepowtarzalnym darem dla każdego z nas. Po akademii uczniowie zapalili znicz przy pomniku Jana Pawła II w Rokitnie.