100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II

18.05. 2020 r. – 100 rocznica urodzin Jana Pawła II- Patrona naszej szkoły - Zespołu Szkół Społecznych w Rokitnie.

 

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Jan Paweł II

 

Niech 100 rocznica urodzin Jana Pawła II będzie okazją dla całej społeczności szkolnej w Rokitnie do zgłębiania nauki naszego Patrona.

Postępując za przykładem Ojca Świętego wnośmy dobro, szacunek, miłość oraz budujmy pozytywne relacje w szkole i środowisku lokalnym.

Janie Pawle II, przyjacielu i wychowawco dzieci i młodzieży -
- módl się za nami.

 

Społeczność Zespołu Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
w Rokitnie.