10-lecie nadania szkole imienia Jana Pawła II

13 kwietnia 2018 roku świętowaliśmy 10. rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II. Był to dzień wyjątkowy nie tylko dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych, ale także dla mieszkańców Rokitna.

W uroczystym przemarszu, któremu towarzyszyła orkiestra strażacka,   dzieci wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły przybyli do kościoła parafialnego. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 mszą świętą, której przewodniczył  ks. biskup Marian Florczyk. Obecni na niej  byli także zaproszeni goście: poprzednia dyrektor szkoły pani Bożena Gonciarz, władze samorządowe, Anna Seweryn –przewodnicząca Rady Rodziców, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę -   Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Edukacji „RAZEM DLA SZKOŁY” im. Jana Pawła II w Rokitnie,  rodzice oraz mieszkańcy.

Po mszy uczestnicy zgromadzili się  pod pomnikiem  Jana Pawła II, gdzie uczniowie  złożyli  kwiaty i zapalili  znicze. Wszyscy odśpiewali ulubioną pieśń papieską -„Barkę”.

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole na sali gimnastycznej. Tutaj, nad zebranymi górowała piękna dekoracja, której częścią były słowa Papieża : „Nie lękajcie się!”, „Pamiętajcie o człowieku!”, „ „Bądźcie solidarni!”. Na początku głos zabrała pani dyrektor Jolanta Majkrzyk, witając przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i młodzież naszej szkoły. W swoim krótkim wystąpieniu podkreśliła ,że patron to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Wokół niej buduje się tradycje, wprowadza uczniów w świat wartości. I tak też robi się w naszej szkole. Cała społeczność szkolna jest niezwykle dumna ze swego patrona i dokłada wszelkich starań, aby jego nauki były dla nas drogowskazem w pracy i w życiu.

Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny poświęcony osobie Patrona. Piękna recytacja w tym także utworów  Jana Pawła II była przeplatana piosenkami  w wykonaniu chóru szkolnego.

Obecność ks. biskupa, była jakby klamrą spajającą dwa ważne dla szkoły wydarzenia -10 lat temu to on uczestniczył w uroczystości nadania szkole imienia Jana Pawła II. Była to też okazja do skierowania kilku słów do uczniów, zrobienia pamiątkowego zdjęcia.

Po okolicznościowych wystąpieniach, zaproszeni goście zasiedli do wspólnego poczęstunku.