SENIOR W SIECI

Projekt „Senior w Sieci” realizowany był przez Stowarzyszenie „Razem dla Szkoły” w Rokitnie w ramach dofinansowania z programu „Działaj Lokalnie - X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych z Zawiercia. Otrzymane dofinansowanie przeznaczyliśmy na zakup komputerów i organizację warsztatów dla Seniorów polegających na obsłudze komputera i korzystania ze źródła informacji i komunikacji jakim jest Internet. Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach od września do listopada 2017 r. w Zespole Szkół Społecznych w Rokitnie. Poprzez udział w warsztatach pod opieką pana Rafała Pawlety Seniorzy nauczyli się nie tylko korzystać z komputera i Internetu, ale z pewnością polubili ten sposób spędzania wolnego czasu.

Projekt zakończył się spotkaniem podsumowującym, podczas którego każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy certyfikat ukończenia warsztatów.

mgr inż. Agnieszka Pasierbińska-Bijak