JURAJSKA AKADEMIA PIŁKARSKA

Jurajska Akademia Piłkarska to projekt realizowany przez Stowarzyszenie, który wsparł program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017” na kwotę 5000 zł. Projekt był realizowany w okresie czerwiec-październik 2017 r. W ramach realizacji projektu urządziliśmy, tak bardzo potrzebne w naszej miejscowości, boisko do gry w piłkę nożną, wyposażając je w bezpieczne atestowane bramki oraz podstawowy sprzęt sportowy. Na wielkie uznanie zasługuje pomoc rodziców, nauczycieli i przyjaciół szkoły, którzy w czynie społecznym podjęli się przygotowania boiska i montażu bramek, za co serdecznie dziękujemy!

Projekt przewidywał również prowadzenie zajęć trenerskich z piłki nożnej mających na celu opanowanie podstawowych umiejętności z tej dyscypliny w zakresie techniki i taktyki oraz wdrożenie uczniów do rywalizacji sportowej w duchu fair-play. Poprzez udział w zajęciach zintegrowaliśmy dzieci z różnych zespołów klasowych i wykształciliśmy w nich potrzebę spędzenia wolnego czasu w aktywny sposób. Mimo wysokich temperatur w okresie wakacji zapału do gry nie brakowało! Podekscytowani i gotowi na wysiłek uczniowie spisali się na medal pod opieką Pani Małgorzaty Fabjańskiej - prowadzącej treningi.
Projekt zakończył się Piknikiem Rodzinnym i Gminnymi Zawodami w piłce nożnej.

mgr inż. Agnieszka Pasierbińska-Bijak