Informacja o 1%

 

Darowizny pozyskane z 1% za 2015 rok w kwocie 1367,79 zostały przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia świetlicy w meble i pomoce dydaktyczne.

Darowizny pozyskane z 1% za 2016 rok w kwocie 9377,00 zostały przeznaczone na zakup ksero i laptopów dla Zespołu Szkół Społecznych im. Jana Pawła II Rokitnie, które posłużą nauczycielom i dzieciom podczas realizacji zajęć dydaktycznych i specjalistycznych .

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!